Девочка на шаре

Антонина Фатхуллина

: скульптура
2015, бронза, 20 x 6.5 x 6.3 см

eye